Certifikáty a štandardy

Záruka kvality
Produkty Kennels` Favourite v plnej miere zodpovedajú požiadavkám nižšie uvedených organizácií::AAFCO
Asociácia úradov amerického inšpektorátu krmiva

NRC
Národná rada pre výskum

FEDIAF
Európska priemyselná asociácia krmív pre zvieratá

Výrobky Kennels´ Favourite sú realizované na najvyššej úrovni a kontrola kvality sa zabezpečuje holandským riadiacim systémom:

 


HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points je systém potravinovej bezpečnosti založený na prevencii. Predstavuje systematickú metódu analýzy procesov v potravinárstve, identifikácie možných rizík a určenia kritických bodov kontroly, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa k spotrebiteľovi dostali nebezpečné potraviny, čo je v Holandsku záväzné pre potravinárskych výrobcov.


NEN ISO 9001 - 2001

Systém upravený na zabezpečenie kvality medzinárodného štandardu na vývin a výrobu suchého krmiva.

I.F.S.
Norma kvality a bezpečnosti potravín


Organizácia, ktorá sa zaoberá kontrolou a postupom rozsiahlych veterinárnych výrobkov.


Kategórie