Využite 10% zľavu na všetok tovarZískať zľavu 10%

Exkrementy psov vyobracané z rôznych strán

Exkrementy psov vyobracané z rôznych strán

Veru, ten kto sa s hovnom zahráva, bude ním celý zamazaný. O psích hovienkach sa už toho (nielen) na internete popísalo. Ak je niekde článok o psích výkaloch, skončí to hádkami, či nadávkami...to môj citát z úvodu len potvrdzuje. Avšak ja dnes nebudem písať o jednej jedinej pravde. Budem rada, ak tento článok podnieti konštruktívnu diskusiu a možno sa budú dať vyvodiť viaceré čiastkové závery, ktoré budú užitočné pre niektoré miesta na Slovensku. Veď citát z úvodu nevylučuje, že hovienko prináša šťastie tomu, na koho sa nalepí.

Problém psích exkrementov je pálčivou otázkou hlavne v hustejšie obývaných mestách, na sídliskách, kde je vysoká koncentrácia nielen ľudí, ale aj psov.

Pohľad č. 1: estetika – Chceme žiť v peknom a zdravom prostredí, kde to nesmrdí a kde sa nemusíme báť poprechádzať sa po trávniku alebo rozprestrieť si spolu s deťmi deku pod stromom, preto niet o čom diskutovať. Zbierať exkrementy treba. Otázne je ako? Za akých podmienok... To všetko by malo byť upravené v legislatíve štátu, mesta, či mestskej časti. Aby sme nakoniec zbieraním neznečisťovali ešte viac okolité životné prostredie, je potrebné aby boli na to vhodné nástroje (sáčky, koše). V kultúrnej spoločnosti by sa ľudia mali snažiťžiť aj pre krásno, lebo to nás obohatí duševne.

Pohľad č. 2: zdravie – Zdravie nielen Vás, vašich detí, no aj vášho psa. Žijeme v spoločnosti s inými a tak aj musíme rešpektovať potreby iných. Čistota prostredia a krása je veľmi dôležitá pre kultúrnu a zdravú spoločnosť, ku ktorej patríme. Psie exkrementy môžu obsahovať rôznych cudzopasníkov (pásomnice, hlísty, ...) a spôsobovať choroby, napriek tomu, že Vy chováte psíka v čistote. Niektoré nariadenia sa obmedzujú na zbieranie exkrementov iba na určitých miestach ako sú detské ihriská, pretože pre deti je to mimoriadne nebezpečné. No netreba zabúdať, že deti sa hrávajú aj v parkoch a všeobecne na sídliskách a tiež na dospelákov. Všetci máme právo na zdravé životné prostredie. Tiež som sa však zamyslela nad tým, že ak nebudú vyhradené koše na exkrementy, nebude to mať až taký veľký význam. Hneď vysvetlím: občania, ktorí vyberajú kontajnery (medzi nimi častokrát aj školopovinné deti) sa kontaktom môžu omnoho skôr nakaziť a rozšíriť nemoc ďalej (napr. v škole, v dopravných prostriedkoch a iné). Preto sú podľa mňa dôležité špeciálne koše určené len pre zvieracie výkaly. Tento odpad by sa potom mal náležite likvidovať. No a ešte taká vedľajšia stránka problému, často však najviac viditeľná – tie nervy, čo vám to spôsobí. Vy síce zbierate, ale do „cudzích“ hovienok šliapnete. Alebo som sa stretla s tým, ako sa starší pán rozčuľoval, či mamička, ktorá mala strach o zdravie svojho dieťaťa. A načo si robiť naprieky? Načo rozširovať zlé?

Pohľad č. 3: legislatíva – Toto slovo v sebe ukrýva veľa aspektov. Zákony štátu, vyhlášky, všeobecne záväzné nariadenia obcí, dodržiavanie zákonov a z nedodržiavania zákonov plynúce sankcie. A samozrejme informovanosť občanov o týchto všetkých veciach. Máte aspoň základné vedomosti o tom, aké sú vaše práva a povinnosti v meste, kde žijete? Až keď bude väčšine záležať na čistote prostredia, na dobrých vzťahoch so spoluobčanmi, na životnom prostredí, zmení sa celá spoločnosť. Za seba poviem, že ani ja som sa donedávna o toto nezaujímala. Hovienka som síce zbierala, ale človek niekedy ani nevie prečo, možno zo zvyku (a niekto zo zvyku proste nezbiera). Ale nakoľko sa začalo sankcionovať v mojom okolí nedržanie psa na vôdzke, trošku som sa o psíčkarskej otázke informovala. Ako inak, na internete. Aké sú povinnosti mesta? Aké sú povinnosti psíčkarov? Čo môžu občania vyžadovať od psíčkarov? Možno vám pomôže link na zákon , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Čo sa týka všeobecne záväzných nariadení obcí, tie musia rešpektovať zákon a v súlade s ním sa potom tieto musia dodržiavať občanmi mesta. Preto tu nedávam linky, lebo miest a obcí je mnoho, no ak vás zaujíma ako je to vo vašom meste, určite si to ľahko vyhľadáte.

Aj keď informácií je dostatok, niektoré sú neaktuálne, či ťažšie dostupné. Starší ľudia napríklad neprichádzajú do styku s internetom, možno by boli dobré informačné brožúry. Za psíčkarské dane by mohol majiteľ (keď prihlasuje psa na daň v danej obci) dostať informácie o svojich právach a povinnostiach. Nariadenia obcí by mohli byť dostupné na webstránkach obcí, ktoré by boli plné „života“, kde by občan mohol vyjadrovať názory a postoje a tým aktívne formovať život vo svojom okolí. Povinnosti psíčkarov by sa mali kontrolovať, v prípade nedodržiavania zákona, sankciovať, aby mali zákony zmysel. Takisto obce by mali dbať na dodržiavanie svojich povinností voči občanom, ktorí im platia dane. A všetci by sme si mohli nažívať šťastne až kým nepomrieme.

Pohľad č. 4: finančná stránka – Ku zbieraniu potrebujeme: vlastnú vôľu a papierové sáčky. Tie stoja určitú sumu peňazí. O špeciálnych kliešťoch na zbieranie nehovoriac, ale tie sú jednorázovou záležitosťou, takže v konečnom dôsledku nie sú až tak veľmi zaťažujúce váš rozpočet. Mnohí ľudia razia myšlienku, že keď má niekto psa, má mať na všetko okolo neho. To je síce pravda, avšak pes či už je to čivava, mops alebo labrador by nemal byť luxus len pre určitú sociálnu vrstvu. Viď mnoho článkov nielen na havine, kde sa zaoberajú psychológovia prínosom psa do rodiny a pod. A psíčkar platí dane obci. Je namieste otázka, čo poskytujú obce majiteľom psov za zaplatené dane? Tu nadväzujeme na pohľad č. 3. Ak sa teda zaoberáme finančnou stránkou, môžeme vyvodiť záver, že mnohí ľudia si vyberú lacnejšie riešenie a to mikroténové sáčky (sú cca 10x lacnejšie ako papierové). A tak si poviete, veď prečo nie? Nuž pohľad č. 5 – naša planéta sa sťažuje.

Pohľad č. 5: životné prostredie – V dnešnej dobe by to nemal byť zanedbateľný dôvod na zamyslenie. Zbieranie hovienok mikroténovými sáčkami bude mať následok zaťaženia prírody (sáčok sa rozkladá niekoľko storočí), pričom hovienko je za pár dní rozložené a ešte aj pohnojí rastliny. Papierový sáčok je teda úplne namieste. Otázne je, či by mal byť 10x drahší (prečo všetko, čo má byť pre ekológiu je tak drahé? Snáď platíme za čisté svedomie? ) . Možno stojí za zamyslenie, či by nemali byť sáčky k dispozícii od vyberačov daní – obcí. No aj papierový sáčok patrí do správneho koša! Nie hocijakého kontajnera, pretože to nebude hygienické, ako som už spomínala pri zdravotnej otázke. Tento odpad treba aj správne likvidovať, možno by sa dali zriadiť špeciálne skládky ako bioodpad.

Pohľad č. 6: Ten psí - Nakoniec, veď o ich výlučky tu predsa ide. Táto činnosť je pre každého jedinca naprosto prirodzenou potrebou. A našťastie naši psíci sú v tomto úplne prirodzení: serú na všetko  a nelámu si hlavy ako my. Ale my ten rozum máme, tak ním občas pohnime. Aj to je úplne prirodzené.

 

No dúfam, že ste neostali nasratí. (Fakt sa ospravedlňujem za výraz, ale akosi sa mi tu hodil). Ako teda riešiť otázku psích výkalov? Žiadny problém nemá len jednu stranu mince. Treba byť riadne trpezlivý. Je dobré byť iniciatívny. Je potrebné zahrnúť viaceré pohľady na vec do reality a tiež zapracovať do legislatívy. Ak aj stúpneme do „hovna“, netreba sa hneď rozčuľovať. Legislatívne záležitosti (akosi zo zvyku) dlho trvajú. V každom prípade, začať môžeme od seba. Napríklad tým, že sa nad celým komplexom dát zamyslíme a začneme rešpektovať iných. Keď budeme rešpektovať aspoň čiastočne niektorý z týchto pohľadov na vec, postupne začneme meniť svet a možno sa pridajú ďalší. Spoločnosť sa skladá z individualít. Každý sa mení, preto sa môže zmeniť všetko. Ctíme estetiku, snažíme sa ctiť aj životné prostredie. To sa vráti a dnes rýchlejšie ako si myslíme. Zmena legislatívy by mala ctiť životné prostredie a potom aj stráženie litery zákona. Obec by mala ctiť práva všetkých svojich občanov a umožniť naplnenie zákonov, ktoré sú pre ľudí. A zas sa to vráti k nám, jednotlivcom. Aký je váš názor?


Peter Nižnanský

Peter Nižnanský

Milovník psov a vášnivý chovateľ exotických pavúkov